Gemeenschapsforum

De rode draad in Op-Weule

De term gemeenschapsforum omvat de initiatieven om de lokale gemeenschap bij de werking van het gemeenschapscentrum te betrekken. Zo willen we het draagvlak van onze werking vergroten, de betrokkenheid stimuleren en het vrijwilligerswerk verder ontwikkelen.

De term gemeenschapsforum slaat zowel op wat we doen, wat voor activiteiten we organiseren, als op hoe wij werken, d.w.z. in samenwerking, vertrekkend vanuit de behoeften in onze werkomgeving.

Concreet zijn dat in Op-Weule o.a.:
- de contacten en samenwerking met verenigingen, scholen, organisaties en instellingen uit de non-profitsector: bij kinder- of seniorenactiviteiten, bij vorming enz.;
- de nauwe samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten bij haast ieder initiatief;
- de werkgroepen met vrijwilligers en beroepskrachten, die de activiteiten voorbereiden;
- de organisatie van overleg met de diverse partners waarmee Op-Weule samenwerkt, niet alleen met het oog op activiteiten, maar ook met het oog op hun inbreng bij het algemene beleid van Op-Weule.

Die samenwerking, met links tussen cultuur, onderwijs en welzijn, is de rode draad doorheen de werking van Op-Weule.