Onderwijs

Kinderdagverblijven
Gemeentelijk kinderdagverblijf Roodebeek
Roodebeeksteenweg 3, 1200 Brussel
Imelda De Maegd
02 762 61 78
creche.roodebeek@skynet.be

Kinderdagverblijf Floralia
Floraliënstraat 29, 1200 Brussel
02 763 14 09
kdv.floralia@g-o.be 

’t Toreke
Fabrystraat 44, 1200 Brussel
02 771 65 67
kdvtoreke@skynet.be

Kinderdagverblijf Woluland
Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom. I.s.m. het Koninklijk Instituut Woluwe.
Linthoutbosstraat 41, 1200 Brussel
Sabine Winters
02 734 02 62
woluland@fracarita.org

Basisonderwijs

Angelusinstituut
Vrije basisschool met kleuterafdeling en lager onderwijs.
Roodebeeksteenweg 586
David Van Mol
02 770 28 40
directie@angelusinstituut.be
www.angelusinstituut.be

Oudervereniging Angelusinstituut   
Matthias Van Holm
02 736 99 37

Basisschool Floralia
Basisschool van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met kinderdagverblijf, kleuterafdeling en lager onderwijs.
Floraliënstraat 29
Evelien Vilain
02 771 59 71
directie.floralia@g-o.be
www.bsfloralia.be

Wijkschool
Kleuterafdeling Floralia (onthaalklasje, 1ste en 2de kl.)
Th. Decuyperstraat 144

Vriendenkring Floralia
Info via de school

Prinses Paolaschool
Gemeentelijke basisschool met kleuterafdeling en lager onderwijs.
Heilige Familieplein 1
Sonja Laeremans
02 761 75 31
prinsespaola@woluwe1200.be
www.prinsespaolaschool.be

Wijkafdeling Prins Boudewijn
Kroninglaan 42
Kleuterafdeling
02 770 12 26

Wijkafdeling Paul Hymans
Paul Hymanslaan 116
Kleuterafdeling
0498 94 49 83

Schoolraad
Info via de school

Sint-Jozefsschool
Vrije basisschool
Albert Dumontlaan 1
Martine Dierickx
02 762 14 08
sintjozefsschool.m.dierickx@gmail.com
www.sint-jozefsschool-woluwe.be

Ouderraad Sint-Jozefsschool
Maxime Blanchaert
0473 98 62 30

Vrije Basisschool Voorzienigheid
Vrije basisschool met kleuterafdeling en lager onderwijs. Kinderdagverblijf ’t Toreke is vlakbij.
Fabrystraat 40
Sigrid Mahy
02 772 60 97
voorzienigheid.slw@vgc.be

Ouderraad ‘De Vooruitziendheid’
Info via de school
 

Buitengewoon onderwijs

Klim Op School
Gemeentelijk buitengewoon lager onderwijs, types 1 en 8. Onderwijs op maat voor kinderen met een licht mentale achterstand of ernstige leerstoornissen.
Heilige Familieplein 1
Elke Verlinden
02 761 75 33
klimopschool@hotmail.com
www.klimopschoolwoluwe.be

Ouderraad Klimopschool
Info via de school

Koninklijk Instituut Woluwe
Kleuterafdeling en lagere school voor kinderen met een auditieve handicap, een meervoudige handicap, een ernstige taalachterstand, autismespectrumstoornissen
Georges Henrilaan 278
Annigje Claes
02 739 43 02
bubao.directie@gmail.com
www.kiwoluwe.be

Buitengewoon secundair onderwijs voor visueel gehandicapte jongeren en jongeren met autismespectrumstoornissen.
Georges Henrilaan 278
Kika Carpentier

02 735 40 85
info@kiwoluwe.org
www.kiwoluwe.be

Meer informatie over Nederlandstalig basis- en buitengewoon onderwijs vindt u in de VGC-brochure ‘Nederlandstalige kinderopvang, basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs in Brussel’, gratis verkrijgbaar in Op-Weule.
 

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs is er in de buurgemeenten. Meer informatie over Nederlandstalig Secundair Onderwijs vindt u in de ‘Studiekeuzegids Nederlandstalig secundair onderwijs’ van de VGC. Deze gids is gratis verkrijgbaar in Op-Weule. Surf ook eens naar www.vgc.be/onderwijs.
 

Kunstonderwijs

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
Kroninglaan 42, 1200 Brussel
Rudy Croon
02 761 11 27
academieslwu@gmail.com
www.muziekacademie1200woluwe.be

RHoK
Academie Beeldende Kunsten - In Etterbeek en Sint-Pieters-Woluwe
RHoK Etterbeek
Edouard de Thibaultlaan 2
1040 Brussel
02 733 45 51
info@rhok-academie.be

RHoK Sint-Pieters-Woluwe
Kleine Kerkstraat 12
1150 Brussel
02 770 06 24
info@RHOK-ACADEMIE.be
www.rhok-academie.be

Meer informatie over Kunstonderwijs vindt u in de VGC-brochure ‘Nederlandstalige kinderopvang, basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs in Brussel 2011-2012’, gratis verkrijgbaar in Op-Weule.