De verenigingen van Op-Weule

Verenigingen en lokale initiatieven zijn essentieel voor de werking en de dynamiek van Op-Weule. Het stimuleren en ondersteunen van gemeenschapsvorming staat centraal in onze werking. Bijna 2/3de van de activiteiten die doorgaan in het centrum zijn georganiseerd door lokale verenigingen, scholen en vrijwilligers. Mensen en groepen kunnen dus hun ding komen doen in Op-Weule. En we helpen hen graag!

Leer hier onze verenigingen beter kennen:

We voorzien ondersteuning op verschillende vlakken: infrastructureel, logistiek, communicatief, financieel en organisatorisch. De (aangesloten) verenigingen van Op-Weule kunnen gratis, of aan een erg laag tarief, gebruik maken van de infrastructuur en het technisch materiaal. We proberen alle huurders en gebruikers zo goed mogelijk bij te staan. We luisteren naar wat er nodig is. Het voorbije jaar hielpen we bijvoorbeeld met het opzetten van online vergaderingen zodat de verenigingen gemakkelijker in contact konden blijven met hun leden.

Daarnaast stimuleren we uitwisseling tussen de verenigingen onderling. We maken hun activiteiten en werking bekend via onze communicatiekanalen (de Vlam, website, nieuwsbrief, UITagenda) en soms helpen we ook mee met de ticketverkoop via ons onthaal. We werken graag en goed samen met de verenigingen bij de organisatie van evenementen zoals De Zomer In!, De Zomer Uit! en Herfstival. 

Soms kunnen we ook financiële ondersteuning bieden, zoals bij de projectsubsidie Jeugd. Samen met de verenigingen en lokale initiatiefnemers willen we de komende jaren van Op-Weule nog meer een open, warme en gezellige plek maken waar mensen zich thuis voelen en graag terugkomen