Vacatures

Sociaal-cultureel werker

GECO onbepaalde duur - Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra - B
Bachelor - Onbepaalde duur

Link naar vacature

De job in het kort

Wat doe je?

Als deskundige zorg je, in samenspraak met de centrumverantwoordelijke, voor de operationele werking van gemeenschapscentrum Op-Weule in Sint-Lambrechts-Woluwe. Je staat in voor de sociaal-culturele werking en dit op maat van een doelgroepen- en publiekswerking. Je maakt deel uit van een breed team waarin je een voortrekkersrol opneemt.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Opdrachten

Implementeren, uitvoeren en evalueren van beleidsbeslissingen:

 • Je ontwikkelt een culturele programmatie.
 • Je werkt een educatief aanbod uit op maat van de doelgroep (scholenwerking, jeugd, creatief, duurzaamheid, erfgoed,…).
 • Je versterkt bestaande projecten en experimenteert met nieuwe wijkprojecten.
 • Je initieert artistieke, participatieve en educatieve projecten met het oog op dialoog of samenwerking rond maatschappelijk relevante thema’s.
 • Je zet actief mee de koers uit van het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum en ondersteunt de verenigingen.
 • Je staat in voor de aanmoediging en ondersteuning van een omgevingsgerichte houding binnen het gemeenschapscentrum en durft buiten de muren te treden.
 • Je detecteert sociaal-economische noden en vertaalt die naar een actieve werking.

Actief deelnemen aan overleg en samenwerkingen:

 • Je neemt actief deel aan teamoverleg en werkoverleg.
 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen de VGC en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw.
 • Je schrijft mee aan het lokale actieplan en het voortgangsrapport.
 • Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan het bestuursorgaan van de vzw.

Operationeel beheren van dossiers en projecten:

 • Je stimuleert acties in het lokale gemeenschapscentrum en in de gemeente en de regio en voert deze uit. Je evalueert en stuurt bij.
 • Je verkent het netwerk en stimuleert samenwerkingen met lokale en bovenlokale organisaties, verenigingen en met informele groepen en sleutelfiguren.
 • Je staat in voor de prospectie en het contacteren van partners voor lokale activiteiten en je hebt hierbij oog voor nieuwe trends. Je hebt voeling met vernieuwende acties in de lokale gemeenschap.
 • Je staat in voor het beheren van het deelbudget, prijsafspraken onderhandelen, opvolgen van facturatie/betalingsopdrachten.
 • Je volgt subsidies voor jouw werkingen op.
 • Opvolgen van administratie.

Inschakelen in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

 • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het centrum zoals o.a. bij de jeugdwerking.
 • Je neemt een beperkt aantal communicatietaken op je.
 • In samenwerking met de centrumverantwoordelijke zorg je voor continuïteit in het centrum.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • netwerken
 • creatief handelen
 • innovatief zijn
 • initiatief nemen
 • flexibel reageren
 • omgaan met diversiteit
 • stressbestendig zijn
 • bereid zijn om geregeld ’s avonds en in het weekend te werken
 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Aanwervingsvoorwaarden

Geco gerechtigd zijn. (referentienummer vacature = 3904961)

Om in aanmerking te komen voor het geco-statuut moet je binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Vlaanderen wonen én

 • 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;
 • of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar;
 • of reeds werken binnen een geco-contract.

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een voltijds geco-contract van onbepaalde duur vanaf 6 november 2023.

Je loonschaal is B111 - deskundige. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. 
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters.

Interesse?

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat door het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/17097-25 in te vullen, ten laatste op 8 oktober 2023.

De selectiegesprekken zijn gepland op 16 oktober 2023 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan mevrouw Nina Neyrinck, centrumverantwoordelijke bij gemeenschapscentrum Op-Weule op het nummer 0472 55 66 72 of via nina.neyrinck@vgc.be .

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Tiffany De Schrijver op het nummer 02 563 06 55 of via tiffany.deschrijver@vgc.be .